STRONA GŁÓWNA | JADŁOSPIS | GALERIA | GRUPY | O NAS | KADRA | INTEGRACJA | ZAJĘCIA DODATKOWE | KONKURSY | HISTORIA | PROJEKT


   PROJEKT UE

"Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu"

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach realizuje projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.1.

Założenia Projektu (nr WND – POKL.09.01.01-10-071/12) o tytule :

„KRASNALE I SKRZATY BAWIĄ SIĘ I UCZĄ W PRZEDSZKOLU"

Projekt jest realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice – Miasto Pabianice w okresie od 01. 06. 2013 do 31.08.2014.Celem głównym 4 zadaniowego projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice dla 45 dzieci 3 i 4 letnich, w tym dla 5 dzieci niepełnosprawnych. Od września 2013 uruchomione zostaną dwa dodatkowe oddziały w PM 11, w tym jeden oddział integracyjny. Warunki lokalowe PM 11 umożliwiają funkcjonowanie w placówce łącznie 9 oddziałów, w tym 6 integracyjnych. Cele szczegółowe oraz wskaźniki wskazane w projekcie zakładają m.in.: realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez psychologa i logopedę, aktywizację rodziców dzieci poprzez zaproszenie do udziału w różnego rodzaju warsztatach i zajęciach otwartych. Jednocześnie projekt umożliwi dzieciom w młodszym wieku przedszkolnym rozwinąć umiejętności artystyczno – kulturalne poprzez aktywne włączenie ich w różne formy artystyczno – rozrywkowe (konkursy, koncerty, piknik, uroczystości, warsztaty.
 

OGÓLNY OPIS ZADAŃ WSKAZANYCH W PROJEKCIE :

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 2 dodatkowych oddziałach w PM 11. To zadanie niesie za sobą m.in. konieczność adaptacji obecnych pomieszczeń o innym przeznaczeniu na 2 sale zabaw oraz szatni, wymiany oświetlenia i wykładzin w pomieszczeniach oraz przede wszystkim zatrudnienie na potrzeby zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, opieki oraz realizacji programów wychowania przedszkolnego: 5 nauczycielek, 2 specjalistów (psycholog i logopeda – każdy na ½ etatu), 2 pomocy nauczyciela, pomocy kuchennej, szatniarza (1/2 etatu). Sale zabaw zostaną wyposażone w meble, zabawki i różnego rodzaju pomoce dydaktyczno – terapeutyczne (odpowiednie do wieku i zainteresowań dzieci 3 i 4 letnich). Ogród przedszkolny zostanie wzbogacony o nowy sprzęt rekreacyjny (karuzela, rowerki, zabawki do piasku). Projekt zakłada zakupienie dużej zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania, gdyż organizacja żywienia przedszkolaków będzie przebiegała w trzech turach. Koniecznym wydatkiem jest zakupienie kserokopiarki na potrzeby opracowywania zróżnicowanej dokumentacji pedagogicznej oraz kart pracy do zajęć. Oddziały będą czynne w godzinach: 7.00 – 17.00 i 8.00 – 16.00 – zgodnie z oczekiwaniami rodziców po przeprowadzonym w IV 2013 naborze dodatkowym do grup unijnych. Jednocześnie w wyniku uruchomienia oddziałów dodatkowych nie pogorszą się warunki pobytu dla obecnie uczęszczających dzieci - przebywających w pozostałych 7 oddziałach.
Zajęcia aktywizacyjne z rodzicami i zintegrowanie rodziców ze środowiskiem przedszkolnym w PM 11. W ramach wymienionego zadania zostaną zorganizowane warsztaty tematyczne dla rodziców prowadzone przez dietetyka i alergologa. Odbędą się również warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych nt. metod relaksacyjnych wykorzystywanych w terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Zaplanowano również warsztaty z udziałem dzieci i rodziców nt. poprawnego mówienia i ćwiczeń artykulacyjnych oraz artystyczno - teatralne. W każdym miesiącu rodzice będą mieli możliwość obserwacji zabawy i pracy dziecka podczas zajęć tzw. otwartych, przewidziano również wspólne zajęcia i zabawy dla rodzin przedszkolaków.
Organizacja zajęć artystycznych, kulturalnych oraz wydarzeń kulturalno – rozrywkowych. W tym zadaniu przewidziano organizację pikniku integrującego środowisko przedszkolne z rodzinnym, dwóch konkursów miejskich (piosenki i talentów) oraz włączenie się przedszkolaków w obchody Dni Pabianic 2014, podczas których na Dworze Kapituły Krakowskiej wystawiony zostanie spektakl teatralny – Legenda o ślicznej Pabianice. Również w ramach tego zadania zostaną zorganizowane comiesięczne koncerty muzyczne dla najmłodszych na terenie przedszkola.
Zarządzanie projektem. Siedzibą biura projektowego jest gabinet dyrektora PM 11. Projekt jest zarządzany przez: koordynatora, realizatora w PM 11, specjalistę ds. zamówień publicznych oraz specjalistę ds. finansowych. Na potrzeby promocji projektu zostaną zakupione banery i tablice. Na stronie internetowej będą publikowane wszelkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zadań projektu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego